hồ sơ dự thi

DA17509

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Vũ thị hải
Quảng thạch quảng xương thanh hóa

Em hiện nay đang lam công nhân may cho một xương may nhỏ. Em có ba đứa con chồng di lam xa.gia đình con nhiều khó khan vì lo cho con không đủ…. Vì thời gian mà gian sac của em giờ không con được đẹp nữa. Em bị nam hai bên mặt em muon điều trị nhưng không được và cũng vì không có tiền điều trị… Em thấy đây là co hội của em nên em muốn đăng ký chương trình này.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC