hồ sơ dự thi

DA17853

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Truong Xuân tam
Đội 3 thôn sao vàng - xã hoằng phụ- huyện hoằng hoá - tĩnh thanh hoá

Khuôn mặt xấu va đen mất tự tin với bản thân. Mong chương trình giúp đỡ.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC