hồ sơ dự thi

DA17170

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Phạm Thị kim khen
Mong Thọ b châu thanh kiên giang

Từ khi nhận thức được ngoại hình, không khi nào em được vui, vì khuyến điểm hàm móm, môi trề, khỉ già là biệt danh mọi người dành cho em, khi xin việc làm chỉ nhận về cái lắc đầu vì ngoại hình kém ước mơ được lam diễn Viên càng xa xôi hơn. Hi vọng được thay đổi ngoại hình được tự tin sống với ước mơ của mình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC