hồ sơ dự thi

DA14962

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
1 Bình chọn
NGUYỄN VĂN HẬN
LỘC GIANG -ĐỨC HÒA -LONG AN

Tôi bị kỳ thị khi khuôn mặt không được nam tính và xấu, tôi phải sống mấy chục năm trong tủi nhục, rất tha thiết mong chương trình tạo cho cơ hội để được sống bình thường, bình đẳng như những người khác.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
1 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC