hồ sơ dự thi

DA10954

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
55 Bình chọn
Nguyễn Trung thịnh
Ấp Bình huề 1- đại hoa lọc - bình đại- bên tre

Tôi muốn thay đổi bản thân với thân hình khuôn mặt tôi moi người luôn chế nhiễu tôi là thằng mũi trâu do đó tôi luôn có mặt cảm với khuôn mặt này . Tôi muốn thay đổi chính minh

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
55 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC