hồ sơ dự thi

DA21160

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
Tổ 28/ khu 3/ Phường Nông Trang/ Việt Trì/Phú Thọ

Tôi là một người phụ nữ có quá nhiều bất hạnh. Từ bé tôi bị bạn bè chê vì răng hô nỗi ám ảnh của tôi đến bây giờ khi hơn 30 tuổi tôi vẫn luôn nhớ. Lớn lên khi đi học và đi làm do ngoại hình không ưa nhìn tôi không được đánh giá cao. Khi tôi lấy chồng gia đình chồng tôi chê vì tôi bị cười hở lợi. Gia đình chồng tôi luôn hà khắc với tôi vì tôi không có ngoại hình ưa nhìn. Tôi sinh xong một cháu nhỏ thì chồng tôi bỏ tôi theo tình nhân. Cuộc sống của tôi thật bất hạnh. Giờ một mình nuôi con nhỏ công việc không thuận lợi do ngoại hình kém. Tôi tha thiết được thay đổi bản thân để thay đổi được cuộc sống và định kiến của xã hội giành cho tôi.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC