hồ sơ dự thi

DA22696

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
6 Bình chọn
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Tạm trú Mỹ Phước 3 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Hiện tại e đi làm công ty gỗ . Mặc cảm với tất cả mọi người . Không vươn cao nổi.
Em chỉ mong khuôn mặt mình bình thương như bao nhiêu người .

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
6 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC