hồ sơ dự thi

DA18428

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
5 Bình chọn
Nguyễn thị Hương
9/A3 Đức Long 2, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai

Từ xưa tới giờ chưa khi nào tôi muốn gặp ai hết dù đó là phụ nữ. Nếu có thể phục hồi gương mặt, tôi có cảm tưởng như cuộc đời mình mới bắt đầu. Tôi muốn bản thân có thể tư tin mở tiệm may, hẹn hò và lâp gia đình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
5 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC