hồ sơ dự thi

DA14350

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Nguyễn thanh nhàn
Âp 1 xa an hoà tam nông đồng tháp

Hoàn cảnh nhà em khó khang nên em nghỉ học sóm đi lam lúc 16 tuổi em em thì bệnh tụy mãng tính ba mẹ em thì lao động ai thêu gì làm nấy thu nhập bắp bênh và em muốn đuoc thay đổi bản thân để thục hiện uoc mơ làm ca sĩ để có thể thay đổi cuộc đời mình em mong chuong trình giúp em thực hiện đuoc uoc mơ của mình nếu đưoc em vô cùng cám on.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC