hồ sơ dự thi

DA21154

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
1 Bình chọn
Nguyễn Thanh nguyệt
Phương phú phụng hiệp hậu giang

Mình rất mập, mình bị người khác chê nên mình không dám ra đường, mình tự ti mình mặc cảm lắm

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
1 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC