hồ sơ dự thi

DA21797

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Mông Thị Hiệp
Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng

Mình rất tự ti với chiếc mũi của mình, nó rất to và xấu, mình muốn được cải thiện chiếc mũi lâu rồi, nhưng vì điều kiện không có, mình muốn chương trình giúp đỡ cho mình có chiếc mũi đẹp hơn, xin cảm ơn chương trình.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC