hồ sơ dự thi

DA14457

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Lượng tiểu dân
Tuy phong binh thuan

Dạ em là người trong Thế giới thứ 3. Từ khi nhận ra sự khác lạ trong bản thân mình cũng là lúc em rơi vào những biến cố khó khăn trong cuộc sống.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC