hồ sơ dự thi

DA18371

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Le kim dung
Ap 2 xa an xuyen thanh pho ca mau

Gia đình tôi nghèo, những người xung quanh khinh rẻ rôi và không muốn làm bạn với tôi. Tôi mong muốn thay đổi mình và bắt đầu cuộc sống mới.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC