hồ sơ dự thi

DA11551

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
2 Bình chọn
Hứa thị Đa Ni
Xả hàm Giang, huyện trà cú, tỉnh trà vinh

Tôi không biết nói bác đầu từ đâu nhưng tôi gặp hoàng cảnh rất khó khang tôi là người dân tọc Khơ-Me xổ hộ nghèo và có hai đứa con trai tôi đã 32 tuổi rồi về nhà cửa không có nghề nghiệp không ổn định tôi có ngoài hình xấu tôi chỉ muốn được đẹp hơn Cho tôi được tự tin trong cuộc sống hơn và được hạnh phúc hơn tôi rất muốn nhờ tới bác sĩ giúp tôi chỉnh sửa ngoài hình được đẹp hơn nhưng mà không có tiền nên tôi tìm tới chương trình được giúp đỡ cho tôi tôi rất chân thành sinh cảm ơn và xin gửi thư đến chương trình!

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
2 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC