hồ sơ dự thi

DA13242

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
Đinh Quang Thạch
Khu biểu nghi2.phường đông mai.thị xã quảng yên.tinh quảng ninh

Hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân tự ti.

Muốn thay đổi để thành một người tự tin.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC