hồ sơ dự thi

DA22655

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
5 Bình chọn
BÙI THỊ HÀ
THÔN 3 XÃ EARBIN HUYỆN LAK TỈNH DAK LẮK

Nhà em có 5 người, ba em mất khi em ở trong bụng mẹ, em ở trong xã khó khăn của Đắk Lắk, em muốn thay đổi bản thân, để đi xin việc phụ mẹ, mẹ vất vả chăm lo cho em, lúc nào ra ngoài đường đều bịch khẩu trang, nhiều người thấy em vậy họ xa lánh, còn trêu trọc con răng hô, họ còn diễn tả răng hô giống em nữa, khi làm vậy em rất buồn chạy đi tìm một chỗ nào khóc một mình, em muốn như người khác có bạn bè, muốn như bao người khác, mong chương trình giúp đỡ em.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
5 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC