hồ sơ dự thi

DA20202

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
2 Bình chọn
Bùi quang tiến
Xóm 1 xã hải phương huyện hải hậu tỉnh nam định

Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Em muốn khuôn mặt dễ nhìn hơn để kiếm công viêc với ra đường tự tin hơn.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành tấm vé "Tái Sinh" 500 triệu -
2 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC